ارائه لیست پروژهای در حال ساخت کل کشور از مرحله صدور جواز
اغاز به کار تا سفت کاری و نازک کاری
شماره تلفن پیمانکاران و موبایل معماران در حال کار

جهت مشاوره و سفارش 24 ساعته تماس حاصل فرمایید


نمونه قرار داد

نمونه قرار داد:

بنا به توافق وتفاهم کامل قرارداد زیردرمورخ...................دردونسخه تنظیم گردیده که هرکدام حکم واحدرادارد ودرتاریخ مقررقطعی ولازم الاجرا می باشد.
ماده1-طرفین قرارداد :
الف)گروه بازار یابی آرتا                                  
ب)سفارش دهنده :آقای/خانم/شرکت : ......................... به شماره ملی/شماره ثبت...........................به نشانی:.......................................................................................................................................................................................................
وتلفن:................................................که به عنوان کارفرما/نماینده کارفرما مشخص می گردد.
ماده2-موضوع قرارداد:
اشتراک ..................بانک اطلاعات مدیران پروژه.................................................با ارایه تعداد واحد – مرحله ساخت و آدرس پروژه  ، به تعداد100پروژه بصورت هفتگی،که بر اساس این قرارداد بصورت فایل pdf یا word  به آدرس ایمیل................................................ بصورت هفتگی میل می گردد.
ماده3-مبلغ قرارداد:
جهت انجام کامل این قرارداد مبلغ ....................ریال که به مشتری اعلام گردیدوموردقبول طرفین قرار گرفت و به شرح ذیل پرداخت
می گردد :

الف)مبلغ..........................ریال بصورت نقدی .
ب)مبلغ ......................................................................................................................................................................................................
ج)مبلغ........................................................................................................................................................................................................
د)مبلغ.........................................................................................................................................................................................................
تبصره1: گروه متعهد میگردد در صورت اشتباه بودن هر یک از پروژه ها یک پروژه آپدیت شده تحویل نماید.
تبصره 2 :قرارداد امضا شده به هیچ عنوان فسخ نمی گردد.
تبصره 3 : در صورت عدم امکان همکاری مشتری در دریافت اطلاعات که بر اساس این قرارداد بصورت فایل pdf یا word  به آدرس ایمیل مشتری  بصورت هفتگی میل می گردد ،گروه هیچ گونه مسعولیتی در قبال تعهدات خود ندارد.

        سفارش دهنده
 

این قرارداد در دو نسخه ممهور به مهر گروه ارتا و اطلاعات خریدار یک نسخه برای خریدار ارسال میشود و یک نسخه نزد گروه ارتا باقی می ماند

این یک نمونه قرار داد فرضی است.قرار داد اصلی ممکن است متفاوت باشد.


جهت مشاوره 24 ساعته

دسته بندی دقیق

دسته بندی دقیق

دسته بندی هزاران پروژه درحال ساخت به تفکیک کاربری

شعب کل کشور

شعب کل کشور

دارای شعب در کلیه استان های کشور

بیست سال سابقه درخشان

23 سال سابقه درخشان

سالها فعالیت در عرصه ساختمان و عمران کل کشور